Ścieżki kariery

Stawiamy przede wszystkim na awanse wewnętrzne.
Doświadczenie pokazało, że kapitał ludzki jest największą wartością dla firmy. W BP staramy się inwestować w naszych pracowników i doceniać ich zaangażowanie. Praca na stacji daje każdemu możliwość zdobycia wiedzy operacyjnej, która jest niezbędna na wielu stanowiskach.  

Najlepszym pracownikom oferujemy możliwość awansu na stanowiska kierownicze oraz możliwość udziału w rekrutacjach wewnętrznych na inne stanowiska w naszej firmie.

36%

pracowników centrali debiutowało na stacjach BP.

 

90%

naszych kierowników zaczynało swoją karierę jako sprzedawca.

 


 

sciezka bp 12

 

Program rozwojowy  „GO TO GROW” - każdemu zmotywowanemu pracownikowi, daje możliwość realizowania się na wielu płaszczyznach, od pierwszego dnia pracy. Niezależnie od tego, jak długo już pracuje w naszej firmie - cały czas ma możliwość wyboru ścieżki, która będzie odpowiadała Jego kompetencjom i dzięki której będzie mógł rozwijać swoje umiejętności! W naszym programie pracownik zarządza tempem swojego rozwoju, a my dajemy mu odpowiednie narzędzia. Wszystko tak naprawdę zależy od Jego zaangażowania i szybkości przyswajania wiedzy. W programie nie ma karencji czasowych, więc może piąć się po szczebelkach kariery od samego początku!

Oto funkcje i stanowiska, które może pełnić pracownik przechodząc przez szczeble programu:

sciezka bp 47

sciezka bp 60 sciezka bp 62

Ciekawostki

Początki na każdym stanowisku są trudne. Dla oswojenia nowego pracownika z nową rzeczywistością – w pierwszych dniach pomaga pracownikowi tzw. Anioł Stróż.

W naszych ścieżkach nie ma żadnych ograniczeń czasowych. Wymogiem nie jest też ani wiek, ani wykształcenie.

Aktualnie 85% Kierowników Regionalnych zaczynało swoją karierę od stanowiska Sprzedawcy, a 100% pracowników działu wsparcia biznesu oraz działu WBC było kiedyś pracownikami stacji.

Planujemy otworzyć wiele nowych stacji, na których pojawią się wakaty na kierownicze stanowiska. W związku z tym, postanowiliśmy jeszcze przed awansem wszystkich chętnych do udziału w rekrutacjach przygotować do objęcia nowych ról.

Ideą ścieżek jest odpowiednio przygotować pracownika do nowych ról - nie obarczając dodatkowymi obowiązkami, a jedynie systematyzując wiedzę, określając mocne strony i rozwijając  kompetencje.

Sprzedawca

Kierownik / Zastępca kierownika

Wywiad z pracownikiem..

 Nasze marki

home bp 17 home bp 19
home bp 25